Na podporu vědecko-výzkumných aktivit akademických pracovníků VŠO byl v roce 2012 založen Fond rozvoje vědy, který je plně financován z prostředků VŠO a je určen k systematické podpoře výzkumu v podobě interních grantových projektů, aktivní účasti akademických pracovníků VŠO na tuzemských a zahraničních konferencích, individuální publikační činnosti akademických pracovníků a studentů ve studijních programech bakalářského a magisterského studia.

Spolu s Fondem rozvoje vědy bylo založeno také Výzkumné centrum VŠO, které slouží k rozvoji externí spolupráce v oblasti vědy ve vybraných oblastech výzkumu a vývoje a je směřováno k podpoře dlouhodobých projektů s významným aplikačním potenciálem. Činnost Výzkumného centra pokrývá vědecké aktivity, které nejsou součástí podpory Fondu rozvoje vědy, jenž je zaměřen na menší projekty interních vědeckých týmů a je orientován především na publikační aktivitu akademických pracovníků VŠO.

Řídícím a výkonným orgánem Fondu rozvoje vědy a Výzkumného centra VŠO je Grantová komise Fondu rozvoje vědy VŠO. Podmínky podpory v rámci Fondu rozvoje vědy VŠO se uskutečňují v souladu s Pravidly získání podpory a čerpání z Fondu rozvoje vědy VŠO a Statutem Fondu rozvoje vědy VŠO.

 

Fond rozvoje vědy VŠO umožňuje rozvíjet tvůrčí činnost akademických pracovníků a studentů VŠO v následujících oblastech podpory:

  • financování interních grantových projektů,
  • financování aktivní účasti akademických pracovníků na tuzemských a zahraničních konferencích,
  • podpora publikací v impaktovaných a recenzovaných odborných časopisech, zařazených na seznam RVVI,
  • významný autorský publikační počin v kategorii knižní publikace, impaktovaný, resp. recenzovaný článek publikovaný v tuzemském/zahraničním časopise,
  • vedení excelentní studentské závěrečné práce,
  • podpora podávání žádostí o vědecké granty z externích zdrojů.

 

V lednu 2015 VŠO získala status Výzkumné organizace v prvním stupni. Tím se otevřela cesta k zapojení do grantových soutěží v aplikovaném i základním výzkumu, tedy podávání vlastních návrhů externích výzkumných projektů. S ohledem na charakter VŠO jako profesně orientované soukromé vysoké školy bylo v této etapě rozvojovým záměrem usilovat zejména o výzkumné projekty oborově zaměřené (tzn. v souladu s profilací stěžejních realizovaných studijních oborů), a to převážně v aplikovaném výzkumu.

To jsou oni.

Absolventi naší školy

Adam Klavík

absolvent

Bakaláře jsem vystudoval na VŠERS v Českých Budějovicích, na magistra už jsem přestoupil na VŠO v Praze. A nelituji toho – VŠO se mnohem více podobá veřejné škole a kvalita kantorů je tu 100% lepší. Třeba paní Palatková, která mě učila, je v cestovním ruchu velkým pojmem.

Jan Šrámek

absolvent

Na VŠO jsem se naučil samostatnosti a získal praxi v oboru. Kam jsme se přihlásili v rámci studentských soutěží, tam jsme sbírali ceny. A už během studia jsem se stal součástí organizační struktury několika projektů v cestovním ruchu. Nemůžu se dočkat, až začnu naplno pracovat.

Petra Benešová

absolventka

VŠO jsem vystudovala, teď na ní dokonce učím. Za ty roky se mnohé změnilo – škola jde neustále kupředu, zaměřuje se více na praxi, předměty jsou odbornější a úžeji zaměřené. Ačkoliv je konkurence na trhu obrovská, VŠO si stojí velmi dobře a můžu ji s klidným svědomím doporučit.

Jana Valentová

absolventka

Vystudované školy: VOŠ herecká, Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Vysoká škola obchodní. Motto: Nebýt hulvátem v životě a lhářem na jevišti! „Který titul tedy používáte?“ „Žádný.“ Smích. „Důležitější je přeci, co mám v hlavě.“

Kristína Jíšová

absolventka

VŠO se jako jedna z mála škol v České republice skutečně věnuje praxi. Během studia jsme např. pracovali na projektech, jejichž výsledky se pak zabýval i Národní památkový ústav. Spoustu přednášek navíc vedli externí lektoři, takže jsme se věci učili tak, jak ve světě opravdu fungují.

Simona Kremerová

absolventka

Pracuje jako Program Coordinator ve společnosti Smaller Earth. V roce 2009 se zúčastnila pracovního pobytu v New Yorku. Tři a půl roku žila v Anglii a pracovala pro australskou cestovní kancelář.

Jakub Velička

absolvent

Teorii letectví studoval Oxford Aviation Academy. Praktický výcvik absolvoval v Česku a Polsku. Držitel pilotní licence CPL/ME/IR.

Jaroslava Kolářová

absolventka

Absolvovala studijní pobyt v Itálii. Při studiu pracuje v hotelnictví. Domluví se italsky, anglicky, francouzsky a trochu španělsky.

Barbora Malá

absolventka

Pracovala jako tazatelka callcentra nebo Project Manager. Nově nastoupila jako Marketing Manager VŠO a vede Klientské centrum. Jejím koníčkem je cestování, volejbal a cyklistika.